Esimene koolituspäev

Laste esindajate professionaalsuse tõstmine - lapse osalemise toetamine perest eraldamise menetluses

Esimese koolituspäeva kava

31.05.2018 Tartus ja 14.06.2018 Tallinnas

9.00-9.15             Kogunemine, registreerumine

9.15-9.40            Sissejuhatus: tervitussõnad; päevakava tutvustamine, osalejate tutvustusring; reeglid ja vajadused 

9.40-9.50            IDEA projekti küsitlustulemuste tutvustamine (Judit Strömpl)

9.50-10.10         Lapsesõbralik õigusemõistmine - mida ütlevad seadused ja EL suunitlused? (ÜRO LÕK, EV LasteKS, muud seadused) Sissejuhatav loeng (Katre Luhamaa)

10.10-10.30        Lapsesõbraliku õigusemõistmine Eesti praktikas; advokaadi kogemus (Ene Ahas)

10.30-11.00        Kaasuste tutvustamine ja grupitöö kaasuste põhjal (juriidiline aspekt)

11.00-11.20        Kohvipaus

11.20-13.00       Jätkub töö kaasustega; ettepanekud kaasuste lahendamiseks, grupitöö kokkuvõtmine ja kommenteerimine

13.00-14.00        Lõuna

14.00-14.20       Suhtlemine lapsega – praktiku kogemused lapsega suhtlemisega tundlikul teemal (Liia Kilp)

14.20-15.20       Lapse osalemisõiguse tagamine: väärkoheldud või trauma läbi elanud lapse informeerimise ja intervjueerimise iseärasused – grupitöö lapse suuline informeerimine: vanuselised, soolised, keelelised ja tervislikud iseärasused (pakume vinjette ning palume tuua näiteid oma praktikast)

15.30-16.00        Lapse intervjueerimise head praktikad

16.00-16.20        Kohvipaus

16.20-17.00        Lapsesõbralik keel kõnes ja kirjas. Grupitöö lapsele kirja kirjutamine  

17.00–18.00      FRA juhised a kogemused ja oma tegevuse reflekseerimiseks või lapsele kirjaliku info koostamine. Päeva kokkuvõtmine

kusitluse_tulemused.pdf633 KB
luhamaa_esitlus_14.06.18.pdf517 KB
liia_kilp_ettekanne.pdf571 KB
strompl_lapse_intervjueerimine.pdf636 KB
back forward