Ladina substantiiv

Sisupaketti on koondatud neli ladina substantiivi käänamisreegleid esitavat õppevideot. Neist esimene (pikkus 00:05:46) sisaldab ülevaadet ladina käänete tähendustest ja kasutusest, ladina käändkonna tunnustest ning I käändkonna käänamispõhimõtetest, samuti teavet erandite kohta. Teises videos (pikkus 00:06:26) on esitatud II käändkonna mees- ja kesksoost sõnade käänamisreeglid ja käändelõpud ning käsitletud ka erandsõnu. Kolmandas videos (pikkus 00:09:47) käsitletakse III käändkonna konsonanttüvelisi, võrdsilbilisi, segatüüpi ja i-tüvelisi sõnu ning tuuakse välja erinevused vastavate rühmade käänamisel.  Neljandas videos on esitatud IV ja V käändkonna nimisõnade käänamispõhimõtted, pöörates tähelepanu ka eranditele.

back forward