Sugulaskeeled

 1. Soomlased kutsuvad Eestit Viroks ja eestlane on neile virolainen. Lätlastel on Eesti kohta kasutusel Igaunija ja eestlane on igaunis. Kuigi liivi keeles on Eesti kohta võimalik öelda Ēstimǭ ning eestlase kohta ēstli, leidub veel teinegi võimalus. Milline?
 2. Vene administratiivses ja kultuurilises mõjuväljas läänemeresoome küladel on omakeelsetel nimekujudel ka venekeelsed variandid, nt lüüdi küla Pühäjärvi on Святозеро , vadja küla Jõgõperä on Краколье ning Liivtšülä on Пecки, Aunuse karjala küla Kinnas on Киндасово ning Pitkäranta ongi vene keeles Питкяранта.
  • Millisel viisil on saadud külade Kinnas, Pühäjärvi, Jõgõperä, Liivtšülä ning Pitkäranta venekeelne vaste (kas on tegemist tõlke, muganduse, muud päritolu nimega vm)?
  • Kuidas võiks külade Kinnas, Pühäjärvi, Jõgõperä, Liivtšülä ning Pitkäranta nimi kõlada eesti keeles?
 3. Esitatud on kolme sugulussõna vasted mõnest kaugemast ja lähemast sugulaskeelest. Millise kolme sugulussõnaga on tegemist?
  • eenetsi e, sölkupi , ungari eme, liivi jemā
  • mokša kel, udmurdi kali, vadja tšälü
  • saami vivva, handi wεŋ, ungari , Aunuse karjala vävvü
 4. Akadeemik Paul Ariste on lauses „Teame seda, mis on käes, aga mis leeb, seda veel ei tea” kasutanud verbi leema, millel on vasteid nii lähemates kui ka kaugemates sugulaskeeltes. Ka eesti keeles on leema kunagi tarvitusel olnud, kuid ajapikku taandunud. Mille väljendamiseks üritas Ariste seda keelde tagasi tuua?
 5. Seda keelt räägitakse Äänisjärve, Laadoga ja Valgjärve vahel, vanapärasuse tõttu on seda keelt kutsutud läänemeresoome sanskritiks. Selles keeles puudub astmevaheldus (nt randal ’rannal’) ja käändeid on rohkem kui teistes läänemeresoome keeltes. Millisest keelest käib jutt?
See also: Miina Norvik