Noorem vanuseaste (7.-8. klass)

Emakeelolümpiaadide korraldamist nooremale vanuseastmele alustati 1986. aastal, esialgu piirduti maakondllike olümpiaadidega. Alates 2004. aastast on üleriigilisse lõppvooru kutsutud ka nooremate osalejate paremik.