Liivi keel ja eesti keel

1. Ühenda liivikeelsed laused nende eestikeelsete tõlgetega.

Mi’n tuba u’m kila sidamtõ. Kalamehed seisavad mere ääres.
Jema istab mi’n kilgsõ. Minu maja on küla keskel.
Kalami’ed pilõbõd mie’rnaigas. Ema istub minu kõrval.

2. Leia liivikeelsed vasted eestikeelsetele tagasõnadele keskel ja kõrval
ning seleta, milliseid sarnasusi/erinevusi märkad.

3. Eesti etümoloogiasõnaraamatus on kirje ai : aia : aia ‘seeliku (v särgi)
äärispael’. Millise ülaltoodud liivikeelse sõnaga võiks ai seotud olla?

See also: Miina Norvik