Kohanimed

  1. Millise Eesti valla nimes sisaldub linnunimi?
  2. Nimetage neli Eesti valda, milles sisaldub loomanimi.
  3. Nimetage kaks Eesti valda, mille nimi on omadussõnakujulilne.
  4. Üks Afganistani linn kannab nime, mis vastab ühele kehaosa nimetusele eesti keeles mitmuse nimetavas käändes. Millisest kehaosast/linnast käib jutt?
  5. Harju maakonnas asub Kibuna küla. Kuidas see oma nime on saanud? Vastusevariandid: 1) sõnast kibu, millele on lisatud liide -na, 2) lühenenud sõnast kivihoone, 3) murdesõnast kibun 'kibuvits.