Keeleteadlased

  1. Üks tuntumaid lingvistidest filmitegelasi on foneetikaprofessor Henry Higgins filmist "Minu veetlev leedi", mis põhineb George Bernard Shaw' näidendil "Pygmalion". Selle nõudliku keeleteadlase prototüübiks on peetud mitut isikut. Üht neist kirjeldab Shaw "Pygmalioni" 1916. aasta väljaande eessõnas kui andekat, aga ebameeldiva iseloomuga meest. 1984. aastal loodi temanimeline keeleteaduse ajaloo uurijate selts. Kellega on tegu?
  2. Eesti keeles on 14 käänet. Kes mõtles välja käänete eestikeelsed nimetused? Tema tõi eesti keelde ka sõnad tähestik, häälik, rõhk, pööre, kääne, ainsus ja mitmus.
  3. Mees kambris haaras sulepea ja sündis / uus pookstav tema käe all - sündis "õ". Kes oli see mees, kellest kirjutas August Sang ja kes tõi eesti keelde õ-tähe?
  4. 1937. aastal ilmus ajalehes Sädemed karikatuur "Hooletu liiklemine". Millist eesti keeleteadlast on sellel pildil kujutatud? 

 

  1. Hooletu liiklemine