Johannes Aavik ja keeleuuendus

  1. Tänapäeval teame, et sõna luger tähendab automaatseadet info sisestamiseks andmekandjalt või seadet digiraamatute lugemiseks. 20. sajandi alguses tegutsenud keelemees Johannes Aavik soovitas sõna luger kasutusele võtta hoopis teises tähenduses. Millises tähenduses?
  2. Johannes Aavik soovitas lisaks eesti keeles olemasolevale des-gerundiivile võtta kasutusele ka mineviku gerundiiv asendamaks pikka ja kohmakat väljendust kui ta oli. Kuidas kõlab Aaviku soovitatud mineviku gerundiivi vorm sõnast lugema, nt lauses ............................ kirja, hakkas ta sööma?