Ferdinand Johann Wiedemann

  1. Nimetage akadeemik Ferdinand Johann Wiedemanni sünnilinn.
  2. Kes eesti keeleteadlastest on kirjutanud Wiedemanni monograafia?
  3. Wiedemanni eesti-saksa sõnaraamat („Ehstnisch-Deutsches Wörterbuch”) on ilmunud neli korda. Millal? Kui palju on selle trükke?
  4. Kuidas on Ferdinand Johann Wiedemanniga seotud eesti keeleteadlane ja folklorist Jakob Hurt?
  5. Mitu Wiedemanni keeleauhinna laureaati on kirjutanud luuletusi, seda nii professionaali kui ka asjaarmastajana. Kes neist on kasutanud luuletajanime Elli Nurk?
  6. Milline Wiedemanni keeleauhinna laureaat on kirjutanud sünonüümirohke jutu "Hunt ja susi"?