Euroopa keeled (II)

Suurem osa Euroopa riikides kasutatavaid keeli kuulub indoeuroopa keelkonda. Millistesse indoeuroopa keelerühmadesse kuuluvad järgmised keeled ning millistes praegustes ja peatsetes Euroopa Liidu liikmesriikides neid keeli kõneldakse? (Number keele järel näitab vastustes oodatavate riikide arvu.)

  • Keeled: baski (2), flaami (2), itaalia (1), katalaani (1), kõmri (1), leedu (1), läti (1), portugali (1), provansi (1), rootsi (2), saksa (2), tšehhi (1).
  • Lisaks indoeuroopa keeltele on esitatud loendis ka üks isolaatkeel (s.o keel, millele ei ole leitud ühtegi sugulast ei Euroopast ega mujalt). Mis keel see on ja millistes riikides seda räägitakse?

 

KEELERÜHM KEELED RIIGID
Balti 1.  
2.  
Germaani 1.  
2.  
3.  
Keldi 1.  
Romaani 1.  
2.  
3.  
4.  
Slaavi 1.  
2.  

 

Isolaatkeel: .................................................., selle leviala .............................

 

 

2004

vanem

lõppvoor