Euroopa keeled (I)

Enamik Euroopa keel kuulub indoeuroopa keelkonda, mõned keeled ka soome-ugri keelkonda.

  • Millistesse väiksematesse keelerühmadesse kuuluvad järgmised Euroopa Liidu ja selle kandidaatmaade riigikeeled: bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, leedu, läti, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, taani, tšehhi, türgi, ungari?
  • Üks keel loetletutest ei kuulu indoeuroopa ega ka soome-ugri keelkonda. Milline?   ........................
KEELKOND KEELERÜHM KEELED
SOOME-UGRI Läänemeresoome  
Ugri  
INDOEUROOPA Germaani  
Balti  
Slaavi  
Romaani  

2004

noorem, keskmine

lõppvoor