Eesti keele vigurid. Vastus

  1. Õige vastus on a) eesti keeles on a) tähendust muutev kolmevältesüsteem, mis rakendub täishäälikutele ja kaashäälikutele
  2. Sõnas vintsklema on kõrvuti viis kaashäälikut.
  3. Sõnas kirstuvõti on r, s, t, u, v, õ tähestikulises järjekorras.
  4. Rajav (metsani), olev (metsana), ilmaütlev (metsata), kaasaütlev (metsata). Omadussõnaline täiend (suur mets) jääb ilma käändelõputa, omastavasse käändesse (suure metsani)
  5. Näiteks jää-äär, töö-öö, .....
  6. Need võivad olla ka inimese nimed.