Eesti keele vigurid

  1. Mille poolest on eesti keel unikaalne? Vastusevariandid:  eesti keeles on a) tähendust muutev kolmevältesüsteem, mis rakendub täishäälikutele ja kaashäälikutele, b) laadivaheldus, c) saav kääne (nt selleks), d) murded
  2. Mille poolest on eriline sõna vintsklema?
  3. Mille poolest on eriline sõna kirstuvõti?
  4. Mis on nina taga-käänded? Mille poolest erinevad need teistst käänetest?
  5. Kirjuta vähemalt üks sõna, kus on neli sama täpitähte kõrvuti.
  6. Mis on ühist järgmistel sõnadel: käbi, säde, kalju, armas?