Eesti keel ja Euroopa Liit

  1. Euroopa Liidu dokumentides esineb tihti sõna meede. Kes on selle sõna autor ning millist eesti kirjanikku võib nimetada selle ristiisaks?
  2. Mitu ametlikku keelt on Euroopa Liidus ja kas eesti keel kuulub nende hulka?
  3. Euroopa Liidu määrused on Eesti kodanike suhtes otsekohalduvad. Mida see sõna tähendab?
  4. Mis aastal loodi eesti keelde sõnaühend ühenduse õigustik?
  5. Milles seisneb Euroopa Liidu mitmekeelsuse põhimõte?