Filosoofipäev

Filosoofipäev_1304

Filosoofipäev, 13. aprill

Madis Kõivu kirjalik pärand demonstreerib teatrikunsti ja filosoofia puutepinda. Ühelt poolt ei pääse teater olemuslikult filosoofilistest küsimustest seoses tinglikkuse, moraali ja performatiivsusega, ent teiselt poolt on filosoofia ajalukku ühe keskse kujundina kätketud teatrilava metafoor. Descartes’i jaoks kujutab teadvus endast mingit laadi sisemist teatrilava, kus lavale ilmub meeltega tajutav. Ent Kant seab kahtluse alla selle “teatrilava”, väites, et mitte ainult meeletajudest saadud “näitlejad”, vaid ka “teatrilava” ise on mõistuse enese konstrueeritud. Sellest mõttest lähtub Madis Kõivu näidendi “Filosoofipäev” sündmustik ja filosoofiline kude. Etenduses elustub üks 1793. aasta juulikuupäev Königsbergis Kanti kodus. Tegelaste vestlustes tulevad kõne alla tunnetus ja olemine, eneseteadvus ja moraaliseadus, ent ka teooria ja praktika suhe, õiglane riigikorraldus ning Prantsuse revolutsioon.

Kanti 300. sünniaastapäeval vestleme tema ja Kõivu, filosoofia ja teatri suhetest ning seejärel tähistame Kõivu “Filosoofipäeva” esmalavastuse 30. aastapäeva.

Päevakava:

13-16.00 Kanti-Kõivu mini-sümpoosion Tartu Ülikooli raamatukogus (W. Struve 1)

  1. Joonas Hellerma, „Kanti filosoofia ja Kõivu imperatiiv”;
  2. Eva Piirimäe, „Immanuel Kant ja Prantsuse revolutsioon“;
  3. Eduard Parhomenko, „Madis Kõivu theatrum philosophicum. Kuidas lavastada asja iseendast?“;
  4. Maret Tamme, Teele Pärn, Luule Epner – vestlusring filosoofia ja teatri vahekorrast Sven Karja juhtimisel.

16.30-18.30 – Filosoofipäeva” avalik lugemine uues anatoomikumis koos vaheajaga, Uues anatoomikumis (Näituse 2)