Metoodiliste õppevahendite valmistamine: kaltsunukk

Avaleht

1-1.png

KARIN  KISS
Tartu Ülikool
sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridusteaduste instituut
õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus
2013

Õpiobjekt, mida hetkel külastad, innustab Sind koos lapse või lastega mängima ja meisterdama.

Kaltsunukud on väga head mänguasjad, mis toetavad laste loovuse ning sotsiaalsete oskuste arengut, õpetavad tekstiilmaterjalide taaskasutamist ning on heaks õppevahendiks töös erivajadustega lastega. Lisaks aitab nukk täiskasvanul lapsega kontakti saavutada ning pakub vajadusel turvatunnet ja lohutust.

Kindlasti on igal kaltsunukul olnud kindel autor, kuid nukke on ikka ajast-aega valmistatud ja nende tegemist emalt tütrele õpetatud ning nõnda me päris täpselt ei teagi, kes on esimese kaltsunuku autor. Vaheldusrikkuse saavutamiseks võid Sinagi mõnda detaili muuta ning luua täiesti oma nuku.

Kasutades samm-sammult tegevuskäike kirjeldavaid ning fotodega illustreeritud tööjuhendeid püüab käesolev õpiobjekt kummutada müüti kaltsunuku tehnoloogilisest keerukusest ning näitab, et lihtsama kaltsunuku valmistamisega saab tegelikult hakkama ka väga kesiste õmblemisoskustega käsitööhuviline.

Nuku puhul on ikkagi kõige tähtsam, et temaga saaks mängida ning ta oleks lapsele oma.

Rõõmurohket meisterdamist,
Karin