Teemaportaalid

Teemaportaalid (erialaportaalid) on temaatiliselt liigendatud lingikogud. Portaalid ja erialased lingikogud võivad anda hea ülevaate teemakohastest materjalidest, kuid tuleb tähele panna, et need oleksid kaasajastatud. Erialaportaalidesse on materjalid valinud eriala asjatundjad ja sageli koostavad neid erialaühingud ja rahvusvahelised organisatsioonid.  

Näiteks

GlobalLex http://www.nyulawglobal.org/globalex/ maailma õigussüsteemide ülevaated koos linkidega

ICAW http://www.icaew.com/en/library/subject-gateways - raamatupidamine ja majandustemaatika.