Avatud juurdepääsu (ingl k Open Access policy) eesmärk on anda vaba juurdepääs teadustulemustele.

Open Access (lühend OA) märgib internetis vaba juurdepääsu eelretsenseeritud teadusartiklitele, samuti  väitekirjadele, uurimistöödele, raamatutele, teadusandmetele ning arhiivide varadele. Open Access võimaldab ligipääsu algallikatele ning informatsiooni kiiret levikut, tehes info teadussaavutuste kohta operatiivselt kättesaadavaks. Open Access kirjastamisel on mitu erinevat mudelit, mis on olulised eelkõige artikli avaldajale.  
Avatud juurdepääsuga artikleid on kõige parem leida Google Scholariga ja teiste spetsiaalselt teadusinfo leidmiseks mõeldud otsingumootoritega. Osa materjale on oskuslikul kasutamisel ka Google'iga kättesaadavad. 

Ülevaade Open access põhimõtetest: http://openaccess.ox.ac.uk/glossary/

Rohkem infot OA publitseerimise ning rahastamise mudelite kohta koos linkidega digiarhiividele ning otsingumootoritele: http://www.sherpa.ac.uk/.