Uudised

  • 9.06.2015: Ka IT-d valides tasub kuulata südamehäält: vt uudist.
  • 8.06.2015: Toimub Eesti Rahvusraamatukogus projekti lõpukonverents "Mis saab IT-haridusest?": vt ajakava.
  • 5.06.2015: Informaatikaõpe koolis - kas ja kuidas õpetada? vt uudist.
  • 3.06.2015: IT-spetsialistide põud algab puudusest koolis: vt uudist.
  • 26.01.2015: Iga kolmas IT-tudeng katkestab õpingud esimesel õppeaastal: vt uudist.
  • 12.11.2014: Eksperdid otsivad võimalusi IKT valdkonna mõju suurendamiseks hariduses: vt uudist.
  • 14.11.2013: Projekti kohta avaldati uudis Tartu Ülikooli veebi avalehel: vt uudist.
  • 13.11.2013: 13.-15. novembril 2013 toimub projekti 1. rahvusvaheline teadusseminar. Seminari avapäeval võetakse kokku projekti esimeste kuude tulemused: kirjanduse ülevaade IKT valdkonna üliõpilaste sisseastumist ja edasiõppimist mõjutavatest teguritest ning andmeanalüüs sisseastumisel kandidaatide poolt toodud valiku tegemise põhjustest ja IKT õppijaid iseloomustavast ülevaateuuringust. Teisel päeval kavandatakse edasist andmekogumist, analüüsi ja tulemuste levitamist. Tutvu seminari kavaga (ingliskeelne): vt kava.