Kontseptuaalne raamistik suurendamaks ühiskonna pühendumist IKTsse

Avaleht

Avaleht

Projekti „Kontseptuaalne raamistik suurendamaks ühiskonna pühendumist IKTsse: IKTga seonduvaid karjäärivalikuid motiveerivad ning IKT rakendamiseks ja arendamiseks vajalikku kompetentsust arendavad lähenemised üld- ja kõrghariduses“ toetab Euroopa Regionaalarengu Fond info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase teadus- ja arendustegevuse programmi kaudu. Projekt kestab 1. aprillist 2013 kuni 31. augustini 2015.

Uurimisprojekti üldeesmärgiks on leida, milliseid lahendusi ja lähenemisi tuleks rakendada üldharidus- ja kõrgkoolides, et mõjutada positiivselt IKT-ga seonduvaid hoiakuid, teadmisi ja oskusi (mis on kõik vajalikud, et suurem osa kodanikest seostaks oma karjääri teadlikult IKT sektoriga).

Uuring viiakse läbi Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Infotehnoloogia Kolledžiga. Tegevustesse on kaasatud ettevõtjate esindajana Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit ning teaduskonsultantidena välispartnerid Saksamaalt, Hollandist, Kreekast ja Soomest.