Distaalsed tuubulid

Distaalsed tuubulid on väiksema diameetriga (20-50 µm) kui proksimaalsed, tuubulis on rohkem madalamaid rakke. Basaalne jutilisus on nõrgemalt väljendunud, rakkude apikaalsel osal võib olla vähesel arvul mikrohatte. Epiteelirakkude tuumad on tihedad ja ümarad, rakkude tsütoplasmas paiknevad hästi arenenud organellid. Distaalsetes tuubulites toimub Na+ vahetus K+ vastu aldosterooni kontrolli all.

Distaalse tuubuli fragment. TEM 6200x

Jäta meelde! 
Distaalsed tuubulid on väiksema diameetriga, rakud on madalamad.

back forward