Marina Aunapuu, histoloogia dotsent ja vanemteadur
Andres Arend, histoloogia ja embrüoloogia professor
Tartu Ülikool, arstiteaduskond, anatoomia instituut
2013

Õpiobjekt on iseseisvat õppimist toetav materjal, mida saab kasutada inimese eritusorganite (neerude, kusepõie, kusejuha) morfoloogilist ehitust käsitleva osa õppimisel. Tuletame meelde ja täiendame teadmisi eritusorganite ehitusest, õpime tundma organite spetsiifilisi struktuure. Selleks kulub ligikaudu 4 tundi.

Õpiobjekti järgi õppinud üliõpilane:

  • mõistab organite histoloogilise ehituse põhiprintsiipe;
  • suudab näha seoseid eritusorganite ehituse ja funktsiooni vahel.

Õpiobjektist leiate illustreeritud õppematerjalid lisamaterjalina praktikumide jaoks ning testi enda teadmiste kontrolliks ja kinnistamiseks.

Kasutatud kirjandus:

  • Arend A, Aunapuu M, Hussar P, Hussar Ü, Roosaar P. Histoloogia praktikum. Tartu, 2006
  • Arend Ü, Hussar Ü, Kärner J, Kübar H, Põldvere K. Histoloogia praktikum. Tallinn, Valgus 1983.
  • Tehver J. Koduloomade histoloogia. Tallinn, Valgus 1979.
  • Ross M.H, Romrell L.J, Kaye G.I. Histology. A text and atlas. Williams&Wilkins 1995, USA.

Fotode autor: Marina Aunapuu

Käesolev õpiobjekt on autorikaitse all vastavalt Eesti Vabariigi autoriõiguse seadusele. Õpiobjekti varalised õigused kuuluvad Tartu Ülikoolile. Õpiobjekti on lubatud reprodutseerida, levitada ja avalikult esitada ainult õpiotstarbel kui tervikut, va refereerimine ja tsiteerimine motiveeritud mahus. Õpiobjekti ei ole lubatud kasutada kommertseesmärgil. Õpiobjekti igakordsel kasutamisel on kasutaja kohustatud viitama õpiobjekti autorile. Õpiobjekti pole lubatud muuta ega täiendada.

forward