Kollektsiooni valimine

Hein Online koosneb paljudest kollektsioonidest, kus Anglo-Ameerika õigusel on suur osakaal. Kui enne otsingut kollektsioon välja valida, saab juba alguses mittevajaliku välistada ja tulemusi on lihtsam sorteerida. Täpsema otsingu vorm annab kollektsiooni piires otsides juba alguses paremad valikuvõimalused. Esilehel on iga kollektsiooni nime kõrval ikoon, mis avab kollektsiooni täpsema sisu. 

Law Journal Library on Anglo-Ameerika õigusajakirjade kollektsioon, mis omakorda jaguneb väiksemateks kogudeks. Ainult see kollektsioon on leitav ka EBSCO Discoveryga.

 Kluwer Law International on ühe kirjastuse ajakirjade kogu, mis sisaldab ajakirju  Air and Space Law, Arbitration International, World Trade and Arbitration Materials, International Journal of Comparative Labour Law & Industrial Relations, European Foreign Affairs Review,  EC Tax ReviewCommon Market Law Review,  European Business Law Review, European Public Law, European Review of Private Law, European Company LawEuropean Energy and Environmental Law Review,  International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations,  Legal Issues of Economic Integration jt.  Ajakirjade viimaste aastakäikude kättesaadavust vaadake e-ajakirjade portaalist A-Z.

Foreign & International Law Resources Database  sisaldab rahvusvahelise õiguse aastaraamatuid ja ajakirju.

World Constitutions Illustrated  sisaldab maailma kõikide maade põhiseaduste tekste originaalkeeles ning võimalusel nende tõlkeid teistesse keeltesse. Iga maa põhiseaduste juures on Hein Online meekonna poolt valitud olulisemad raamatud ja artiklid, kuhu on kogutud selle riigi põhiseadustesse puutuvaid artikleid, kommentaare ja analüüse. Võimalusel on ka link täistekstile.  Valige kõigepealt maa ja siis tehke lahti link  Scholarly Articles Chosen by Our Editors).

Legal Classics  sisaldab üle 4500 teose sealhulgas ka mitmeid haruldusi ning õppetööks vajalikke väljaandeid.

Näiteks otsides Justinianuse institutsioone  valige  kogu Legal Classics, valime otsinguviisiks Advanced Search ning otsinguväljaks Title. Sisestage sõna Justinian (vastavalt inglisekeelsele kirjutusviisile).

Otsingutulemusi on palju, kuid neid on lihtne vasakus menüüs täpsustada. Piirake näiteks tulemusi tiitellehe info järgi Title Page.

Nüüd on vasakus loetelus juba konkreetsed pealkirjad, mille hulgast on võimalik vajalik teos välja valida. Tulemustes esitatakse selle peatükkide loetelu.