Hein Online juhend

Ülevaade andmebaasist

 hlogo.png  HeinOnline on õigusalane arhiivandmebaas, mille sisu täieneb kiiresti. Andmebaas teeb kättesaadavaks dokumente, artikleid ja raamatuid nende ilmumise algaegadest kuni tänapäevani, keskendudes peamiselt Anglo-Ameerika ja rahvusvahelise õiguse materjalidele. Kõige värskemat materjali HeinOnline reeglina ei sisalda. Anglo-Ameerika ajakirjade viimaseid aastakäike leiate peamiselt Westlaw andmebaasist. Täpsem info on kättesaadav TÜ Raamatukogu kodulehel lingi “e-ajakirjad ja e-raamatud” kaudu,  mis viib EBSCO Publication Finder’i lehele ja kus on näha, kas meil üldse on viimastele numbritele juurdepääs olemas või ei. HeinOnline’s on materjalid sisse skaneeritud nende algsel kujul, st pilt ilmub sellisena, nagu see paistab raamatus või ajakirjas.

hein15.png

Joonis 1. Hein Online avaleht otsingulahtri ja andmebaaside loeteluga.

Avalehel on loetelu kõikidest kollektsioonidest, mis TÜ Raamatukogule on Hein Online kaudu kättesaadavad.  Andmebaasi nime kõrval on nupp, kust saab täpsemat infot sisu kohta. Esilehe otsingukastis võib teha kiirotsingu, otsides kõikides Hein Online’i andmebaasides korraga (sakk Full text Search). Tulemused on täpsemad, kui klõpsate loetelus mõne kollektsiooni nimel, valite Search -> Advanced search.  Täpsem juhend on peatükis Kuidas otsida.

Hein Online ja viidete haldurid

 

oluline.pngKirjete viimiseks  viidete haldurisse sobib kõige paremini Zotero.  See toimib kollektsiooniti erinevalt. Näiteks Kluwer Law Internationali  andmebaasist saab korralikuma kirje, kui lohistada pdf Zoterosse. Zoteros teha  pdf ikoonil parem hiireklõps ja valida Pdf tarvis metadata hankimine.