2. Adhesioon

Sõna 'adhesiiv' tuleb kreekakeelsest sõnast 'adhaerere', mis tõlkes tähendab teineteise külge kleepuma, kinni jääma, liituma.

Adhesiiv on enamasti viskoosne voolav materjal, mis ühendab kaks materjali teineteisega.

Adhesioon on kleepumine, liitumine (allikas: med. sõnastik), molekulaarjõududest tingitud liitumus, ühendus eri kehade kokkupuutepindade vahel (allikas: võõrsõnastik)

Adhesiivne on (külge)kleepuv.

Restauratiivses hambaravis on vajalik täidismaterjali ühinemine kahe erinevate omadustega hambakoega – emaili ja dentiiniga.

Adhesiivsüsteem toimib kas läbi preparatsioonitolmu kihi või seda eemaldades, difundeerudes happetöötluse tagajärjel tekkinud demineraliseerunud alade tühimikesse. Moodustub homogeenne ala, mida nimetatakse hübriidkihiks.

Adhesiivsüsteem koosneb kolmest komponendist:

  • Söövitav hape
  • Praimer
  • Adhesiiv

Kas adhesioon sõltub ühinevate materjalide omadustest?

Loomulikult. Igal materjalil on talle omased tunnused: siledus, poorsus, niiskussisaldus jne. Kõik see mõjutab adhesiooni.
back forward