Hambaarstiõpingute oluline osa on hammaste restauratiivne taastamine ehk kaariesest tingitud kahjustuste parandamine täidismaterjalidega. Hea seos hamba ja täidise vahel saadakse adhesiivsüsteemi kasutades. Adhesiivi õige valik ja korrektne kasutamistehnika on aluseks täidise vastupidavusele.

Õpiobjekt ’Adhesiivsüsteemi kasutamine’ tutvustab adhesiivsüsteemi erinevaid komponente ja nende kasutamist. Eraldi on välja toodud levinumad probleemid, millega kliinilises töös võib kokku puutuda. Õpiobjekti läbinuna teab õppija adhesiivsüsteemi erinevaid komponente ja kasutamise põhimõtteid sõltuvalt adhesiivi liigist.

Õpiobjekt on mõeldud iseseisvaks läbimiseks. Loe läbi õppematerjalid, vaata videot ja püüa lahendada ülesandeid, mis aitavad sul materjali omandamist hinnata. Aega selleks  kulub umbes neli tundi.

Edukat õpet!

Riina Runnel
Tartu Ülikool
Suu- ja hambahaiguste õppejõud
riina.runnel@ut.ee

Pildi allikas: http://solutions.3m.co.uk/wps/portal/3M/en_GB/3M_ESPE/Dental-Manufacturers/Products/Dental-Restorative-Materials/Dental-Bonding/

forward