Ingrid Kalev

Tartu Ülikool, Arstiteaduskond
Biomeditsiini osakond

Sisupakett on mõeldud arstiteaduse ja lähedaste erialade (stomatoloogia, farmakoloogia) üliõpilastele  toetamaks molekulaarse ja kliinilise meditsiini kursuse läbimist. Õppijal peavad  olema eelteadmised üldbioloogiast, geneetikast, statistikast. Sisupaketi läbimine võtab aega umbes 4 tundi.

Sisupaketi eesmärgiks on anda ettekujutus sellest, millised on uuemad uuringusuunad meditsiinis ja milliseid uurimismeetodeid kasutatakse tänapäeval meditsiinilistes uuringutes.

Õppetekst on jaotatud 9 peatükiks.  Loe need läbi ja püüa vastata teksti sisse pikitud mõtlemisküsimustele. Sisupakett lõpeb enesetestiga, mis võimaldab kontrollida oma teadmisi. Kasuta seda võimalust kindlasti!

Sisupaketi tulemuslikult läbinud õppija:

  1. on kursis uuemate suundumustega meditsiinilistes uuringutes;
  2. oskab selgitada genoomika mõisteid;
  3. teab genoomika rakendusi tänapäeval.

Tartu, 2013

forward