Kursus

 

Banner
I nädal

Sel nädalal tutvustatakse ajajoont, kus kajastatakse sündmusi, mis muutsid maailma, ja analüüsitakse, mis olid toimunud muutuste eesmärgid ja põhitegurid. 

Ava peatükk
Banner
II nädal

Teisel nädalal keskendume valdkonnas kasutatavatele mõistetele. Analüüsime ka, mis asi see võrdne kohtlemine ja sooline võrdõiguslikkus täpselt on ja uurime, kuidas tekivad stereotüübid.

Ava peatükk
Banner
III nädal

Kolmandal nädalal vaatame lähemalt, kuidas toimub soo sotsialiseerumine. Samuti, mis asi on toksiline maskuliinsus ning kuidas soostereotüübid mõjutavad töölkäimist ning miks mehed ei taha saada õpetajatek
 

Ava peatükk
Banner
IV nädal

Sel nädalal käsitletakse teemat sugu ja seksuaalsus. Arutluse alla tulevad küsimused: kas sugu on valik? kes teeb valiku inimese keha kohta, kas tema ise või ühiskond? Iga valiku taga on inimene oma loo ja oma arusaamadega.

Ava peatükk
Banner
V nädal

Viimasel nädalal teemaks on haridus ja sugu. Sellel teemal on Eestis mitmeid projekti ellu viidud ja uuringuid tehtud.  Küsitakse ekspertide käest, mis materjalid on olemas ja mis teemasid on käsitletud ning mis teemad ja küsimused vajavad veel lahendamist.

Ava peatükk