Füüsika kursus gümnaasiumiõpilastele

 

Tere tulemast!

Kursused toimusid aprillist juunini 2022. ja 2023. aastal. Kursuse ettevalmistamist ja läbiviimist toetas Haridus- ja Teadusministeerium.
Kursuse õppematerjale saab kasutada iseseisvaks õppimiseks.

Kursuse eesmärgiks on tasandada gümnaasiumi füüsikakursuse läbimisel tekkinud õpilüngad.

Kursuse õppematerjalid on suunatud gümnaasiumiõpilastele ja ka teistele huvilistele, kes:

  • soovivad oma teadmisi süstemaatiliselt üle korrata;
  • planeerivad ülikoolis õppida eriala, kus on vajalikud füüsika algteadmised;
  • on gümnaasiumi juba varem lõpetanud.
 

Moodulid ja teemad

Iga mooduli all on lingid õppematerjalidele, harjutusülesanded ja ristsõna.

Moodul Teemad
1. moodul Üldoskused, peamised füüsikalised suurused ja nende ühikud, ühikute teisendamine, graafikutelt füüsikalise info lugemine eelkõige kinemaatika näitel.
2. moodul Dünaamika, erinevad jõud, rõhk vedelikus ja gaasis, üleslükkejõud, voolamine.
3. moodul Impulsi jäävus, töö, energia ja võimsus, perioodilised liikumised, helilained.
4. moodul Elektriväli, väljatugevus, pinge, potentsiaal, mahtuvus, EMJ, takistus, eritakistus.
5. moodul Magnetväli ja elektromagnetiline induktsioon, elektromagnetvõnkumised ja -lained, vahelduvvool, elektromagnetlainete skaala.
6. moodul Valgusallikad, soojuskiirgus, luminestsents, peegeldumine, murdumine, neeldumine, geomeetriline optika, laineoptika, fotoefekt.
7. moodul Aine ehitus, tahkis, vedelik ja gaas, faasisiirded, spektrid, aatomifüüsika, leiulained, tuumafüüsika, radioaktiivsus, seoseenergia.
8. moodul Soojus, temperatuur, soojusülekanne, ideaalgaas, reaalgaas, termodünaamika, energeetika.