Workshop in experimental linguistics: from field to lab

Avaleht

Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool, Kultooriteaduste ja kunstide doktorikool ning Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool kutsuvad doktorante ja teisi huvilisi kuulama kolmepäevast loengusarja „Eksperimentaallingvistika: välitöödel ja laboris“. Külla on tulemas Kenny Coventry East Anglia ülikoolist (University of East Anglia) ja Thora Tenbrink Bangori ülikoolist (Bangor University)  Walesist ning Elsi Kaiser Lõuna-Kalifornia ülikoolist (University of Southern California) USA-st. Loengud toimuvad inglise keeles. Samal päeval toimuvad ka praktikumid, kus on võimalik omandatud teadmisi külalislektorite käe all rakendada. Loengud on avatud kõigile, praktikumid on aga eelregistreerumisega (kohtade arv piiratud, palun registreeru siin). 

Loengusarja eesmärgiks on ühelt poolt tutvustada erinevaid keeleuurimise meetodeid, kuid samas  ka näidata, mida me saame keele põhjal inimese kohta järeldada. Loengusarjas käsitletakse demonstratiivide kasutust ruumis ning nende seotust ruumitaju ja mäluga, tutvustatakse kognitiivset diskursusanalüüsi ning seda, kuidas kehaline kogemus keeles väljendub. Samuti räägitakse erinevatest psühholingvistilistest eksperimentidest ning sagedamini tehtavatest vigadest psühholingvistiliste eksperimentide disainimisel.  

 The Graduate School of Linguistics, Philosophy and Semiotics, the Graduate School of Culture Studies and Arts, and the Graduate School of Behavioural, Social and Health Sciences invite doctoral students and other interested parties to participate in a three-day lecture series “Experimen​tal linguistics: from field to lab”. The invited lecturers are Kenny Coventry from the University of East Anglia, England, Thora Tenbrink from Bangor University, Wales, and Elsi Kaiser from the University of Southern California, USA (the program is available here). On each day of the lecture series, the participants have the opportunity to implement their freshly gained knowledge in hands-on seminars. The lectures and seminars are held in English. The lectures are open to everyone, but the seminars require pre-registration (the spaces are limited, please register here).

The aim of the lecture series is to introduce different methods of linguistic research as well as to present the possible connection between language and perception. In the lecture series, the following topics are introduced: the use of demonstratives and their connection to spatial perception and memory of object location; introduction to cognitive discourse analysis and expression of bodily experiences in language; and how to conduct psycholinguistic experiments and how to avoid common mistakes in the experimental designs.

Korraldajad / Organizers:

Maria Reile (eesti ja üldkeeleteaduse instituut)

Nele Põldver (psühholoogia instituut)

Ann Veismann (eesti ja üldkeeleteaduse instituut; keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool)

Kontakt: ann.veismann@ut.ee

This event has been supported by the University of Tartu ASTRA Project PER ASPERA (European Regional Development Fund)

ingl_horis_varv_0.jpeg