Omandatud oskused-teadmised

Omandatud oskustena käsitletakse neid tegevusi, mida laps juba iseseisvalt sooritab. Vastavalt on ka omandatud teadmised need, mida laps iseseisvalt valdab ja oskab ka kasutada. Nende uurimiseks on tarvis tekitada olukord, kus laps peab üht või teist tegevust sooritama ning kui ta saab sellega iseseisvalt hakkama, siis võibki järeldada, et vastav oskus ning selleks vajalikud teadmised on omandatud.

Eakohase arenguga laste hindamisel saab piirduda omandatud oskuste-teadmiste hindamisega.              

Mida arvad Sina? Miks eakohase arenguga laste hindamisel ei ole tingimata vaja omandatud oskustest kaugemale minna?

Kui omandatud oskuste põhjal saab järeldada, et lapse areng on eakohane, siis edasise arendamise otsustamisel saab edasi minna puhtalt õppekava järgi. Sest õppekavas kajastub eakohase arenguga laste oskuste omandamise järjekord ja viisid. Siiski, võimete vastu võiks ka huvi tunda, sest igat last tuleb arendada just tema individuaalsusest lähtuvalt.

back forward