Avaleht

Autor: Kaili Palts (MSc ), 
Tartu Ülikooli eripedagoogika osakond
2013

Sisupakett on mõeldud õpetajakoolituse üliõpilastele, toetamaks erivajaduste identifitseerimise kursuse läbimist. Õppijal peavad  olema eelteadmised tunnetuspsühholoogiast, arengupsühholoogiast ja erivajaduste psühholoogiast. Sisupaketi läbimine võtab aega umbes 5 tundi.

Sisupaketi eesmärgiks on anda ettekujutus sellest, millist infot ja miks just seda on otstarbekas koguda erivajaduste identifitseerimise käigus.  Samuti antakse lähtekohad, mille põhjal otsustada, kas areng on eakohane või viitab miski kõrvalekalletele. Seda kõike tehakse tulevaste õpetajate ja eripedagoogide vajadustest lähtuvalt.

Õpijuhised

Sisupakett on üles ehitatud tekstina, mis jaguneb peatükkideks ja alapeatükkideks. Teksti sisse on pikitud küsimused, mis aitavad aktiveerida õppija varasemaid teadmisi ning ergutavad arutlema. Need on esitatud tekstikastikestes, kusjuures ilma pildita kastikestes olevad ülesanded sisaldavad õppejõu kommentaari. Püüa vastata enne küsimusele ja alles siis ava kommentaar, klõpsates kastikeses oleva küsimuse tekstil. Sisupakett lõpeb enesetestiga, mis võimaldab kontrollida oma teadmisi. Kasuta seda võimalust kindlasti!

Sisupaketi tulemuslikult läbinud õppija: 

  1. teab, mis loogika järgi seada hindamise fookust ehk otsustada, mida uurida ja mida mitte;
  2. on kursis hindamisega arenguvaldkondade kaupa;
  3. on kursis hindamisega kehtivate õppekavade järgi;
  4. mis viitab potentsiaalsele arenguhälbele lastel vanuses 0-3 aastat;
  5. mis viitab potentsiaalsele arenguhälbele lastel vanuses 3-7 aastat;
  6. mis viitab potentsiaalsele arenguhälbele lastel vanuses 7-12/14 aastat.

esf213.gif