EBSCO andmebaaside http://search.ebscohost.com/ platvormil on palju erinevaid andmebaase, mis sisaldavad teadusajakirju, populaarteaduslikke ajakirju, raamatuid, õppematerjale, pilte jm. EBSCO andmebaasid on kasutajale terves Eestis tasuta, nende eest maksab Eesti riik. Kõik Eesti ja paljud välismaa ülikoolid kasutavad EBSCO andmebaase, kuid ülikoolides on neist tunduvalt laiem valik. Õppides kasutama EBSCOt saate oskuse, mis on igale üliõpilasele vajalik.

EBSCO andmebaaside kasutamiseks on tarvis parooli. Küsige seda raamatukogust, mille lugeja te olete.

TÜ raamatukogu lugejatele, kes ei ole ülikooli liikmed, on olemas eraldi kasutajatunnused. Saate neid küsida aadressil paring@utlib.ee.
 

Andmebaasi valimine


Enne otsingut tuleb otsinguteks valida vähemalt üks andmebaas. Andmebaaside hulka valige ka Academic Search Complete, kus on artikleid ja raamatuid kõikidel teemadel.

 

Academic Search Complete 

EBSCO andmebaasidest mahukaim. Üle 4500 ajakirja, enamasti teadusajakirjad erinevatelt erialadelt.

Business Source Complete 

Paljud ajakirjad kattuvad Academic Search Complete ajakirjadega, lisaks äri, majanduse, turunduse ajakirjad ja majandusülevaated.

Health Source:Nursing/Academic Edition 

Umbes 550 meditsiiniajakirja.

Regional Business News 

USA äriuudiste täistekstandmebaas.

MasterFILE Premier 

Laia temaatikaga illustreeritud populaarteaduslikud ajakirjad, pildid, tekstid. Sobib koolis uurimistöö või referaadi tegemiseks.

MEDLINE

Suurim meditsiiniajakirjade andmebaas. Sisaldab ajakirju ka meditsiiniga seotud erialadelt.  

ERIC

Haridusalased ajakirjad. Teemad: kool, õppimine, õpetamine, sotsiaalne keskkond, käitumine, hoiakud jne.

Health Source Consumer Edition 

Tervishoiu-alased ajakirjad. Teemad:  üldine tervishoid, toitumisteadus, spordimeditsiin.

 

 

MLA International Bibliography  

Keel ja kirjandus. Artiklite täistekste ei ole.

ATLA Religion Database with ATLASerials 

Religioon ja teoloogia. Sisaldab nii ajakirju kui raamatuid.

Teacher Reference Center 

Haridus. Täistekste ei ole.