Väljaanded

UUS! Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi aastaraamat (2021).

Peeter Vihalemm, Maarja Lõhmus. Saateks lk 9 

Ajakirjanduse ja meedia üldine areng

Katrin Tiidenberg. Tähelepanumeetrika, udukudumine ja legitiimsuskriis: ajakirjandus sotsiaalmeediaajastul lk 12

Halliki Harro-Loit, Epp Lauk. Horizon 2020 projekti MEDIADELCOM väljakutse: Euroopa 21.sajandi meediamuutused ning neist lähtuvad kommunikatsioonikultuuri riskid ja võimalused lk 18

Eesti ajakirjandus 2021

Milline oli Eesti ajakirjandus 2021. aastal? Ülevaade EAAS-i koosolekust 4. veebruaril 2022 lk 24

Balti meedia

Andres Jõesaar. Hinnangud infoallikate olulisusele ja usaldusväärsusele Baltimaades 2021. aastal. Uuringu lühitutvustus lk 32

Kohalik ajakirjandus

Indrek Ibrus, Andres Jõesaar, Ulrike Rohn. Eesti sõltumatu kohaliku ajakirjanduse loodavad väärtused, väljakutsed ja arenguvõimalused lk 38

Lotte Parksepp. Lugejate ootused digisisule Saarte Hääle, Sakala, Vooremaa ja Võrumaa Teataja näitel lk 48

Madleen Vapper. Eesti maakonnalehed Facebookis: erinevad sisu levitamise tüübid lk 54

Meenutades Edasit

„Edasi mentaliteet oli töine“. Maarja Lõhmuse vestlus Sulev Uusiga lk 62 

Roosmarii Kurvits. Tartu vaim raua-, kile- ja bitiajastul. Meenutades Andrus Peeglit lk 69

Huumor enne ja nüüd

Maarja Lõhmus. Eesti ajakirjandushuumorist „vanasti“, sovetiajal ja praegu: 60 aastat Tartu satiirisektsiooni loomisest lk 76

Mõtlik pilk Eesti huumorile. Ülevaade EAAS-i koosolekust 5. novembril 2021 lk 81

Ajakirjanike liidu kujunemislugu

Helle Tiikmaa. Tabamata ime 1989. Eesti Ajakirjanike Liidu (taas)loomine lk 90 

Väliseesti ajakirjandus

Maarja Lõhmus. Eesti ajakirjandus maailmas 20. sajandi II poolel: müütidega lootuse ja reaalsuse vahel lk 104

Televisioon

Hagi Šein. „Digiajastu teleraamat“ ja andmebaas Telekraat. Kirjalik kokkuvõte raamatu tutvustamisest EAAS-i koosolekul 1. oktoobril 2021 lk 112

Ode Maria Punamäe. Välissündmuse kajastuse ajaline perspektiiv ETV uudislugudes lk 116

Teadusajakirjandus

Arko Olesk. Teadusajakirjanduse pingeväljad lk 124 

Sandra Saar. Eesti teadustaskuhäälingu projekt „Mis siis, kui ...“ lk 128

Konstruktiivne ajakirjandus

Signe Ivask, Lisete Reineberg. Konstruktiivse ajakirjanduse probleemid praktikas lk 136 

Avaõiguslik ja erameedia

Kert Kask, Kris Süld, Maarja-Liis Vokksepp. Avaõigusliku ja erameedia tasakaal vajab mõõtmist lk 144

Ajakirjanduspraktika

Marju Himma-Kadakas. Kallutatud valvekoer või infomeelelahutajast vahendaja? Eesti ajakirjanike ametialased rollid lk 150

Reelika Sommer. Uudisväärtuslike lugude kajastamata jätmine: ajakirjanike kogemuse ja selgitused lk 156

Laura Saks. Raadioajakirjanike küsitlemisvõimalused otse-eetris lk 161 

Anna Tisler-Lavrentjev. Eesti venekeelsete ajakirjanike valikud Venemaa sündmuste kajastamisel lk 167

Ajakirjandustudengite väljaanded

Ajakirjandus- ja meediatudengite väljaanded ja telesaated. Ettekanded EAAS-i koosolekul 21. mail 2021 lk 172

Varia

Peeter Vihalemm. Lõpetajad ja lõputööd ajakirjanduse ja kommunikatsiooni erialal Tartu Ülikoolis 2021. aastal lk 178

Barbi Pilvre. Tallinna Ülikooli Balti filmi-, meedia ja kunstide instituudis kaitstud ajakirjanduse teemalised magistritööd 2021 lk 181

Aastaraamat on ka veebis kättesaadav.

 

Toimetajad:

Indrek Ude, Peeter Vihalemm

Koostajad:

Peeter Vihalemm, Maarja Lõhmus

Keeletoimetaja: Katrin Kern Küljendus: Karin Tohvri Kaanekujundus: Andrus Peegel

EAAS-i aastaraamatu väljaandmist toetavad Ekspress Grupp, Äripäev AS

© Eesti Akadeemiline Ajakirjanduse Selts 2022

ISSN 2288-0316

Elektroonilist väljaannet allalaadides võiksite kaaluda seltsile annetuse tegemist endale sobivas suuruses kas seltsikoosolekul või ülekandega MTÜ Eesti Akadeemiline Ajakirjanduse Selts, EE672200221049589222 Swedbank, selgitus: annetus. See võimaldab meil edaspidigi raamatu kokkupanemist, toimetamist, kujundamist ja trükki.

 


Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi aastaraamat (2020).

Aastaraamat on ka veebis kättesaadav.

Toimetajad: Indrek Ude, Peeter Vihalemm

Koostajad: Peeter Vihalemm, Maarja Lõhmus

Keeletoimetaja: Katrin Kern
Küljendus: Karin Tohvri
Kaanekujundus: Andrus Peegel
EAAS-i aastaraamatu väljaandmist
toetavad Ekspress Grupp, Äripäev AS
© Eesti Akadeemiline
Ajakirjanduse Selts 2021
ISSN 2288-0316

Elektroonilist väljaannet allalaadides võiksite kaaluda seltsile annetuse tegemist endale sobivas suuruses kas seltsikoosolekul või ülekandega MTÜ Eesti Akadeemiline Ajakirjanduse Selts, EE672200221049589222 Swedbank, selgitus: annetus. See võimaldab meil edaspidigi raamatu kokkupanemist, toimetamist, kujundamist ja trükki.

eaas2019_kaas

 

Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi aastaraamat 2019

Toimetajad: Indrek Ude, Peeter Vihalemm, Maarja Lõhmus

Koostajad: Peeter Vihalemm, Maarja Lõhmus

Väljaanne on ka elektrooniliselt kättesaadav.

 

 

 

eaas2018_kaas

Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi aastaraamat 2018

Kättesaadav ka võrguteavikuna

Toimetajad: Indrek Ude, Peeter Vihalemm

Koostajad: Maarja Lõhmus, Indrek Ude, Sulev Uus, Peeter Vihalemm 

2017 aastaraamat

Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi aastaraamat 2017

Kättesaadav ka võrguteavikuna

Toimetajad: Indrek Ude, Peeter Vihalemm
Koostajad: Maarja Lõhmus, Indrek Ude, Sulev Uus, Peeter Vihalemm

2016 aastaraamatu kaas

Eesti Akadeemilise ajakirjanduse Seltsi aastaraamat 2016

Kättesaadav ka võrguteavikuna

Toimetajad: Indrek Ude, Peeter Vihalemm

Toimetuskolleegium: Neeme Korv, Maarja Lõhmus, Indrek Treufeldt, Indrek Ude, Sulev Uus, Sulev Valner, Peeter Vihalemm
Koostajad: Maarja Lõhmus, Indrek Ude, Sulev Uus, Peeter Vihalemm

Aastaraamat 2015 kaas

Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi aastaraamat 2015

Kättesaadav ka võrguteavikuna

Toimetajad: Indrek Ude, Peeter Vihalemm

Toimetuskolleegium: Neeme Korv, Maarja Lõhmus, Indrek Treufeldt, Indrek Ude, Sulev Uus, Sulev Valner, Peeter Vihalemm

Koostajad: Maarja Lõhmus, Indrek Ude, Sulev Uus, Peeter Vihalemm

Aastaraamat 2014 kaas

Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi aastaraamat 2014

Kättesaadav ka võrguteavikuna

Toimetajad: Indrek Ude, Peeter Vihalemm

Toimetuskolleegium: Neeme Korv, Maarja Lõhmus, Indrek Treufeldt, Indrek Ude, Sulev Uus, Sulev Valner, Peeter Vihalemm

Koostajad: Maarja Lõhmus, Indrek Ude, Sulev Uus, Peeter Vihalemm

Aastaraamatu kaas 2013

Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi aastaraamat 2013

Kättesaadav ka võrguteavikuna

Toimetajad: Peeter Vihalemm, Indrek Ude

Toimetuskolleeguim: Neeme Korv, Maarja Lõhmus, Indrek Treufeldt, Indrek Ude, Sulev Uus, Sulev Valner, Peeter Vihalemm

Koostajad: Maarja Lõhmus, Indrek Ude, Sulev Uus, Peeter Vihalemm

2012 aastaraamatu kaas

Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi aastaraamat 2012

Kättesaadav ka võrguteavikuna

 

Koostajad: Maarja Lõhmus, Indrek Ude, Sulev Uus, Peeter Vihalemm.

Toimetajad: Indrek Ude, Peeter Vihalemm

 

aastaraamat 2010 kaas

Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi aastaraamat 2010/2011

Kättesaadav ka võrguteavikuna

Koostajad: Maarja Lõhmus, Indrek Ude, Sulev Uus, Peeter Vihalemm

Toimetajad: Indrek Ude, Peeter Vihalemm

Kaas 2009/2010

Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi aastaraamat 2009/2010

Kättesaadav ka võrguteavikuna

Koostajad: Maarja Lõhmus, Indrek Ude, Sulev Uus, Peeter Vihalemm

Toimetajad: Indrek Ude, Peeter Vihalemm

Eesti ajakirjanduse teed ja ristteed kaas

Eesti ajakirjanduse teed ja ristteed. Eesti ajakirjanduse arengust (XVII sajandist XX sajandini). 

Põhiautor ja koostaja Juhan Peegel

Kaasautorid: Krista Aru, Sergei Issakov, Ea Jansen, Epp Lauk

Tartu, Tallinn, 1994

Selle raamatuna jõuab lugeja kätte esimene ülevaade Eesti ajakirjanduse ajaloo kohta selle päris algusest kuni aastani 1900.

Academia Journalistica kaanepilt

Academia Journalistica: 40 aastat akadeemilist ajakirjandusharidust Eestis

Koostajad: Roosmarii Kurvits, Sulev Uus, Krista Aru

Tartu 1994

Raamatuga tähistas Tartu ülikooli ajakirjandusosakond ajakirjandushariduse 40. aastapäeva.
Ilmumise ajaks oli Tartu Ülikool andnud ajakirjandusharidust 482 inimesele, kelle ametialane käekäik moodustab suure osa raamatust.

 

Andmebaasid

Eesti ajakirjanduse biograafiline leksikon 1689–1940 (tööfail märts 2019 seisuga)