Andmehaldusplaani loomine

Esmakordsel sisselogimisel avaneb juuresolev pilt ning saabki alustada oma esimese andmehaldusplaani loomist.

Kui andmehaldusplaan koostatakse mõne nimekirjas oleva rahastaja nõudel (näiteks Horisont 2020 raamprogramm), tuleks see valida rippmenüüst, või siis koostada ise vastavalt oma rahastaja nõudmisele. 

Igal juhul sobib andmehaldusplaani koostamiseks kõige üldisem mall generic DMP, mille kohta käivad ka järgnevad selgitused.

Niisiis, valides select here to write a generic DMP, on juhendmaterjaliks ingliskeelne DMP Checklist ning saate alustada lahtrite täitmist vastates küsimustele kõikides olulistes valdkondades:

Näiteks küsimused andmete kogumise kohta, millele võib vabas vormis vastata.