DMPonline kasutusjuhend

Andmehaldusplaan

Andmehaldusplaan (Data Management Plan, DMP)

Andmehaldusplaan on dokument, mis näitab, kuidas teadlane käib ümber oma uurimisandmetega kogu teadustöö vältel ja pärast selle lõppemist. 

Andmehaldusplaani koostamine enne projektiga alustamist, selle jooksev täiendamine ning järgimine on kaasajal iseenesestmõistetav teadustöö hea tava. 

Ehkki andmehaldusplaani loomine on aja- ja töömahukas ning nõuab väga paljude aspektide läbimõtlemist enne tööga alustamist (vt. kontrollnimekiri), hoiab selle järgimine hiljem kokku aega ja raha, väldib andmete kadu ning võimaldab andmete pikaajalist säilitamist ja taaskasutust. 

Suurbritannias asuv Digital Curation Centre (DCC)  on välja töötanud vabavaral põhineva abivahendi DMPonline andmehaldusplaanide loomiseks. 

Eestis ei ole praegu teadustöö rahastajat, kes nõuaks andmehaldusplaanide esitamist uurimistoetuse saamiseks, kuid vastavad nõudmised on koostamisel. 

Andmehaldusplaani esitamine on kohustuslik nendele, kes osalevad Horisont 2020 pilootprojektis.

Horisont 2020 andmehalduse juhend vers. 2.0

Horisont 2020 andmehalduse juhend vers. 2.1