Bioettevõtluspäev

Esinejad

Norden on Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis, mis tegeleb Põhjamaade ja Balti riikide ekspertide kokkuviimise ja koostööga ühist huvi pakkuvates valdkondades. Üheks selliseks valdkonnaks on biomajandus, mille nõunikuks Eestis on Madis Tilga, kes avab selleaastase Bioettevõtluspäeva.

Bioettevõtluse aine (LOMR.00.078) on parim võimalus bioteaduste tudengil ettevõtluse võimaluste ja väljakutsetega tutvust teha. Võid julgelt tulla ka siis, kui sa pole veel päris kindel, kas ettevõtlus üldse on sinu kutsumus. Lektor Liina Joller tunneb nii akadeemilise töötaja kui ettevõtja rõõme ja muresid.

Ideelabori STARTER programmi tutvustab Maret Ahonen. Ideelabor pakub üliõpilastele suunatud eelinkubatsiooni teenuseid, sealhulgas äriideede arendusprogrammi STARTER, kaasates ettevõtjaid ja start-up maastikul kogenud mentoreid. Ideelabor on koht, kus põnevatele probleemidele üheskoos uudseid lahendusi leida ning neid ellu viia. Oodatud on kõik, kes tahavad leida oma teadmistele praktilist rakendust ning tutvuda ja töötada koos inimestega erinevatelt erialadelt nii ülikooli seest kui väljast.

Kristiina Laurits räägib 27.-28. aprillil toimuvast Bio-innovation Dayst – tule ja pane oma bioettevõtlusidee proovile! Kristiina on BIOWAYS projekti Eesti-poolne koordinaator. BIOWAYS on Bio-based Industries Joint Undertaking programmist Horizon 2020 teadusrahastu raames rahastatud koostööprojekt, mille eesmärgiks on tõsta avalikkuse teadlikkust bio-põhistest toodetest ja nende kasust ühiskonnale ning tutvustada bio-põhiseid tooteid ühiskonnas laiemalt. Selleks viib BIOWAYS läbi erinevaid tegevusi (uuringud, koolitused, teabepäevad, materjalide koostamine ja levitamine). Üheks projekti raames korraldatavaks ürituseks on ka Bio-innovation Day.

Cleantech ForEst on Eestis tegutsev MTÜ, mis pakub rohemajanduse start-upidele ettevõtluse õppeprogramme, rahastusvõimalusi, edendab keskkonnaharidust ja toetab energiavaldkonna eksperte. Erki Ani on Cleantech ForEsti tegevjuht.

Christos Vaitsis annab ülevaate EIT Healthi koolitustest ja ettevõtlikele tudengitele mõeldud toetustest. Esineb inglise keeles! Christos Vaitsis is leading the development and implementation of the Accelerator (Business Creation) Pillar for the EIT Health Scandinavian node, which consists of regional, industry and educational partners in Sweden, Denmark and Estonia. Christos has a background in Computer Science and holds a MSc in Health Informatics from Karolinska Institutet where he previously worked as Researcher and Course Director in the field of Contemporary Technologies in Health (e.g. Big Data and Analytics for impacting and improving reasoning and decision making).

Siim Uhtjärv jagab oma kogemusi tööotsinguil! Et Siim räägib endast kohapeal, ei hakka me teda siin ka pikemalt kirjeldama!

Esimene samm on alati raskeim! Kent Langel on MTÜ Kõrgtehnoloogilise Ettevõtluse Toeks kaasasutaja ja juhatuse liige. Ta räägib, kuidas Startmeup on kasulik iseseisvale ettevõttele aluse panemisel ning ettevõtliku keskkonna loomisel eluteaduste ümber.

Bioatlas on alates asutamisest olnud ekspordile suunatud ettevõte. Igal aastal läheb rohkem kui 90% nende toodetest välisriikidesse. Põhivaldkonnaks on PCR ja geelelektroforeesi tooted. Ettevõte tegeleb nii arendamise, tootmise kui ka müügiga. Lauri Koorits, kes Bioatlast tutvustama tuleb, on olnud ettevõtte tegevjuht viimased 10 aastat.

Graanul Invest on metsandusega, bioenergeetika arendamisega ja taastuvenergia tootmisega tegelev ettevõte. Graanul Invest eesmärk on 2025 aasta perspektiivis areneda Euroopa juhtivaks 2G biokütuste,- kemikaalide ja -materjalide tootjaks. Selle arengu alustalaks on innovaatilise, kõrge konversiooni efektiivuse, väikese tootmismahu ja keskkonnamõjuga biorafineerimise tehnoloogia arendamine ja rakendamine, seda esmalt Baltikumis. Biorafineerimise protsessi vaheproduktiks on C5/C6 suhkrud ja kõrge puhtusega ligniin, mis on uudseks toormeks erinevates biotehnoloogilistes või termokeemilistes tootmisprotsessides- biokütused, bioplastid, biokomposiidid, termoplastid jne. Peep Pitk on Graanul Investi teadus- ja arendusjuht.

BioCCd tuleb tutvustama ettevõtte mikrobioloogia labori juhataja Liina Sadam. BioCC OÜ on loodud 2004. aastal ettevõtete AS E-Piim Tootmine, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Starter ST OÜ ning Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli poolt. BioCC teeb teadus- ja arendustööd ning osutab teenuseid kogu toiduahela ulatuses — alates looma aretusest, söötmisest ja -pidamisest kuni tervisele soodsate toodete loomiseni ja nende tervislikkuse tõestamiseks kliiniliste uuringute läbiviimiseni. BioCC maailmatasemel teadus-arendustöö käigus luuakse ja rakendatakse innovaatilisi biotehnoloogilisi lahendusi söödalisandite, toiduainete ja toidulisandite loomiseks, integreerides BioCC ja rahvusvahelist mikrobioloogia-, biokeemia-, geneetika-, metaboloomika-, genoomika-, bioinformaatika-, füsioloogia-alast ja kliinilist kompetentsi.

MediKeep OÜ sai alguse 2015. aastal ja idee esitati idee autori Kerti Alevi poolt aasta varem Garage48 Health&Wellness hackathonil. MediKeepi esmane algus sündis Kerti enda vajadusest nutika koduapteegi järele, mis aitaks lastega peredel ravimikapil ja tervisesündmustel paremini silma peal hoida. Teisalt oli vajadus ravimite kohta käiva informatsiooni järele ja tervisepäeviku pidamise kohta telefonis. Nüüd arendab MediKeep rakendust personaalmeditsiini suunal, mis tähendab, et tänapäeva tehnoloogiat ja teadust arvesse võttes võiks see aidata kaasa lahendustele, mis oskavad erinevaid aineid (toiduained, ravimid, kosmeetika) määrata igaühele personaalselt, tema geene arvesse võttes.