Arsti vastuvõtul (tase A2>B1) (vene keel)

Avaleht

Janeli Nõlvand
Natalija Joonas

Tartu Ülikooli keelekeskus

2013

Õpiobjekt on mõeldud MEDICINA erialasuunitlusega üliõpilastele,  kes õpivad vene keelt võõrkeelena tasemel A2 või B1. Õpiobjekt on esimene osa õpiobjektide sarjast tulevasele arstile. Õpiobjekti eesmärk on õpetada õppijat vene keeles haigega suhtlema (küsitlus, soovitused, korraldused).  Õpiobjekt võimaldab meditsiinialases erialakeeletunnis õpitut iseseisvalt täiendada ja/ või kinnistada. Õppematerjali võib õppija omandada ka iseseisvalt.

Õpiobjekt koosneb suhtlussituatsioone tutvustavatest audiofailidest, videofailist ja harjutustest.
Dialoogidest arusaamist toetavad videofailile lisatud subtiitrid ja dialoogides esinevatele sõnadele lisatud tõlkevasted, samuti  vene-eesti sõnastik.

Pärast materjali läbimist õppija

  • tunneb suhtlusetiketti ja oskab seda kasutada
  • valdab teemakohast sõnavara
  • on arendanud kuulamisoskust
  • suudab täita patsiendi kaarti ja küsitleda patsienti üldiste kaebuste täpsustamiseks.

Õpiobjekti autorite eriline tänu kuulub dr Tiia Pihole (videosalvestus), kes lahkelt ja asjatundlikult meie patsienti küsitles.

Edukat õppimist!