Kairi Güsson

Mari Laan

Héctor Alsinet Rodríguez

Tartu Ülikooli keelekeskus
2013

Õpiobjekt on mõeldud üliõpilastele,  kes õpivad hispaania keelt tasemel A2. Õpiobjekt on esimene osa õpiobjektide sarjast, mis käsitleb meditsiiniga seotud temaatikat. Õpiobjekti eesmärk on õpetada õppijat hispaania keeles arsti poole pöörduma ja meditsiiniasutuses suhtlema.  Õpiobjekt võimaldab keeletunnis õpitut iseseisvalt täiendada ja/ või kinnistada. Õppematerjali võib õppija omandada ka iseseisvalt. 

Õpiobjekt koosneb suhtlussituatsioone tutvustavatest audiofailidest, videofailist ja harjutustest.
Dialoogidest arusaamist toetavad videofailile lisatud subtiitrid ja dialoogides esinevatele sõnadele lisatud tõlkevasted, samuti  hispaania-eesti sõnastik.

Pärast materjali läbimist õppija

  • tunneb suhtlusetiketti ja oskab seda kasutada
  • valdab teemakohast sõnavara
  • on arendanud kuulamisoskust
  • suudab täita patsiendi kaarti ja küsitleda patsienti üldiste kaebuste täpsustamiseks.

Õpiobjekti autorite eriline tänu kuulub dr Tiia Pihole (videosalvestus), kes lahkelt ja asjatundlikult meie patsienti küsitles ja Ana Fennema Galparsoro ning Eneko Ramirez de la Piscina Armendariz'i, kellede hääl audiofailides kõlab.

 Edukat õppimist!