Soome-ugri keeled ajas ja ruumis

Paul Ariste

Paul AristeMeil on rõõm teatada Paul Aristele pühendatud soome-ugri konverentsist, mis peetakse Tartus, 1.-3. veebruaril 2015. Konverentsi korraldab Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituudi soome-ugri osakond.

Paul Ariste (1905-1990) oli 33 aastat soome-ugri keelte kateedri juhataja aastatel 1944 kuni 1977. 1949. a. sai ta soome-ugri keelte professoriks. Ariste pani aluse tänapäevasele soome-ugri keelte uurimisele Eestis. Tema sooviks oli ette valmistada asjatundja iga soome-ugri keele jaoks. Paul Aristel oli ka väljapaistev roll Venemaa soome-ugri keelte uurijate ettevalmistamisel. Tema juhendamisel valmis üle 60 kandidaadi- ja doktoriväitekirja. “Ariste aspirandid” töötavad tänapäeval väga paljudes soome-ugri ülikoolides. 1965. aastal asutati Ariste algatusel rahvusvaheline ajakiri Sovetskoye finnougrovedeniye (praegu Linguistica Uralica), mille esimene peatoimetaja ta oli. Ariste teaduslike publikatsioonide arv ületab 1300 nimetust, sealhulgas on ligi 50 monograafiat. Ariste oli Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik (1954), ta oli Helsinki (1969), Szegedi (1971), Tampere (1975) ja Läti (1989) ülikoolide audoktor ja samuti Ungari Teaduste Akadeemia ja Soome Teaduste Akadeemia auliige.

english_flag1.pngrussian2.jpg