Kaevamised

 

Arheoloogilised kaevamised Eestis 1799–1999

Andmebaasi laadimine võib võtta veidi aega.

Andmebaas sisaldab infot tänapäeva Eesti riigi territooriumil tehtud arheoloogiliste kaevamiste, sh suuremate proovikaevamiste ja järelvalvetööde kohta. Selles ei kajastu Eesti arheoloogide kaevamised välismaal ja  20. saj I poolel  Eesti riigile kuulunud tänapäeva Venemaa Föderatsiooni aladel. Kaitsealused mälestised on on muististe veerus lingitud kultuurimälestiste riikliku registri mälestiste andmebaasiga.

Andmebaasi koostasid Marge Konsa ja Andres Tvauri. 

Lisainfo Arheoloogilised kaevamised Eestis andmebaasi kohta.

Täiendavas visuaalrakenduses (autor Kaarel Sikk) saab andmeid kuvada Eesti kaardil (kaardivaade) või võrgustikmudelina (võrguvaade). 

Võrgustikmudel

 

Arheoloogilised välitööd Eestis 21. sajandil

Ülevaate 21. sajandil toimunud arheoloogiliste kaevamistest saab ajakirjast  Archaeological Fieldwork in Estonia / Arheoloogilised välitööd Eestis, kuid andmebaasi vormis seda infot veel ei ole.  Kord aastas ilmuva ajakirja alguses olevas ülevaateartiklis on koondinfo eelmisel aastal toimunud arheoloogiliste välitööde kohta, mis alates 2003. aastast on esitatud tabelina.  Alates 2018. aastast sisaldab tabel lisaks eeluuringutele ja kaevamistele ka infot maastikuleirete ja allveetööde kohta. Tuleb arvestada, et tabeli lähtealuseks on Muinsuskaitseameti väljastatud arheoloogiliste uuringute load, mistõttu võivad tabelis kajastuda ka sellised objektid, mille jaoks luba väljastati, kuid uuringuid tegelikult ei toimunud.

 

tabel

 (Väljavõte artiklist: Russow, E., Kadakas, U., Haak, A. & Rammo, R. 2019. Archaeological fieldwork in 2018. – Archaeological fieldwork in Estonia, 2018, 9–38.)