Eesti arheoloogia andmebaasid

Tutvustus

Koduleht tutvustab Eesti arheoloogia andmebaase ja digitaalseid inforessursse. Ülevaade hõlmab nii riiklikke andmebaase, ülikoolide teaduskollektsioonide andmebaase kui ka üksikprojektide käigus loodud suuremaid andmebaase. Andmekogude tutvustused on koondatud temaatilistesse jaotustesse vasakul paneelil. Sealt leiab ka infot andmebaasidesse sisselogimise ja kasutusõiguste kohta. Siin on otseviited käsitletavatele  andmekogudele:

MUISTISED

Kultuurimälestiste riiklik register

Vrakiregister

Muistised ja pärimuspaigad

KOGUD

Tartu Ülikooli arheoloogiakogud (TARA)

Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu (mitteavalik)

Eesti muuseumite kogud (MUIS)

KAEVAMISED

Arheoloogilised kaevamised Eestis 1799–1999

BIBLIOGRAAFIA

Eesti ja Läti arheoloogiline bibliograafia

Eesti arheoloogilised lõpu- ja kraaditööd

Estonian Journal of Archaeology 

Arheoloogilised välitööd Eestis 

Tutulus

TERMINID

Arheoloogia terminibaas