Bibliograafia

 

Eesti ja Läti arheoloogiline bibliograafia

Andmebaasi kasutamiseks logige sisse külalisena (guest) või kasutajanimega: biblio ja parooliga: biblio.

Andmebaas sisaldab loendit Eesti ja Läti arheoloogilistest tekstidest, mis on ilmunud ajavahemikul 1765–2014. Nimekirjas on nii teaduslikud kui ka populaarteaduslikud tekstid. 

Andmebaas koostati 2012–2014 kestnud projekti "Archaeology, authority and community" (juh Heiki Valk) käigus.   

Tuleb arvestada, et andmebaas ei sisalda kõiki kirjeid, mis on ilmunud bibliograafia trükistes: Nõukogude Eesti arheoloogia bibliograafiline nimestik 1940–1985 köide I ja II, Eesti arheoloogia bibliograafia  (EAB) 1986–1996, 1997–2004, 2005–2009, 2010–2014. Neist on internetis arheoloogia.ee lehel kättesaadav arheoloogia bibliograafia ajavahemikust 1986–2009. Digitaalarhiivis DIGAR saab vaadata EAB 2010–2014 väljaannet.

 

biblio2 

 

Enamike tegevarheoloogide publikatsioonid, sageli koos täistekstidega, on leitavad Eesti Teadusinfosüsteemist (ETIS). Lisaks on arheoloogid pannud oma teaduspublikatsioonide tekste internetti teadlaskogukondades academia.edu ja researchgate.net

 

Eesti arheoloogilised lõpu- ja kraaditööd

Andmebaasis kajastuvad kõik alates 1923. aastast Tartu Ülikooli arheoloogia õppetoolis kaitstud lõpu- ja kraaditööd ning Tallinna Ülikoolis alates 2014. aastast kaitstud arheoloogiateemalised lõpu- ja kraaditööd. Samuti leiab andmebaasist infot Eesti arheoloogide nõukogude ajal kaitstud tööde ning pärast taasisesvumist Eesti arheoloogide Eesti teistes ülikoolides kaitstud kraaditööde ja välismaal kaitstud doktoritööde kohta. Paljude kirjete juures on viited täistekstidele. 

 

Estonian Journal of Archaeology

Ajavahemikul 1997–2003 (numbrid 1–7) kandis väljaanne nime Eesti Arheoloogia Ajakiri ning sisaldas Eesti arheoloogide eestikeelseid teadusartikleid. Alates 2004. aastast muutus ajakiri ingliskeelseks, rahvusvaheliseks ning hakkas kandma nimetust Estonian Journal of Archaeology (EJA). Kaks korda aastas ilmuvat ajakirja annab välja Eesti Teaduste Akadeemia koostöös Tartu ja Tallinna ülikooliga. Ajakirja kodulehel on kättesaadavad alates 2006. aastast ilmunud artiklite täistekstid.

 

Arheoloogilised välitööd Eestis

Ajakiri Archaeological Fieldwork in Estonia / Arheoloogilised välitööd Eestis (AVE) sisaldab teadusartikleid eelmise aasta olulisematest arheoloogilistest välitöödest Eestis. Ajakiri ilmub alates 1998. aastast. Internetis on arheoloogia.ee lehel kättesaadavad numbrid alates 2008. aasta välitöödest. Kord aastas ilmuvat ajakirja annavad ühiselt välja Muinsuskaitseamet, Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool.

 

Tutulus

Tutulus on kord aastas ilmuv laiale lugejaskonnale suunatud populaarteaduslik eestikeelne arheoloogia ajakiri, mille väljaandmises osalevad arheoloogiaüliõpilased. Ajakiri ilmub alates 2013. aastast (Tutulus 2012) ning kõik selle varasemad numbrid on pdf failidena internetis tasuta kättesaadavad lehel tutulus.ee.  Viiimane number muutub kättesaadavaks mõningase viiteajaga pärast ilmumist. Ajakirjal on oma facebooki leht, kus jooksvalt ilmuvad uudisnupud ja lühilood.

Tutulus FBs