Aprillikonverents

Programm

7.15

Väljasõit Tallinnast (tellitud buss)

9.30

Saabumine, kohv

10.00

Tervitussõnad, avaettekanne: geoloogia areng maailmas, Euroopas ja Eestis

Erik Puura,

Eesti Geoloogia Selts

I Läänemere geoloogia

10.30

Raua- ja mangaanikonkretsioonid Läänemeres

Aivo Lepland,

Norra Geoloogiateenistus

10.50

Fosfor Läänemere merepõhjasetetes

Markus Ausmeel,

Tartu Ülikool / Eesti Geoloogiateenistus

11.10

Meretuulepargid Eesti rannikumeres – geoloogiline kontekst

Sten Suuroja,

Eesti Geoloogiateenistus

11.30

Murtood – uued pinnavormid Eesti merepõhjas

Vladimir Karpin,

TalTech

11.50

Kokkuvõte meregeoloogiast

12.00

Lõunapaus korraldajate poolt Omicumi fuajees, posterettekannete sessioon

II Eesti maapõueressursid ja säästlik kaevandamine

13.00

Kui jätkusuutlik on Eesti hüdrogeoloogiline bilanss?

Andres Marandi,

Eesti Geoloogiateenistus

13.20

Geotermaalenergia senine kasutamine Eestis

Argo Jõeleht,

Tartu Ülikool

13.40

Eesti fosforiidi uuringute ja kasutusvõimaluste hetkeseisust

Lauri Joosu,

Eesti Geoloogiateenistus

14.00

Jälgelemendid Eesti fosforiidis

Kaarel Lumiste,

Eesti Geoloogiateenistus

14.20

Kas Eestis on rauamaaki?

Siim Nirgi,

Tartu Ülikool / Eesti Geoloogiateenistus

14.40

Vanaadiumi levik ja esinemisvormid graptoliitargilliidis ning eraldamise tehnoloogiad

Rutt Hints,

TalTech

15.00

Eesti turbavarud ja nende kasutamine

Erki Niitlaan,

Eesti Turbaliit

15.20

Kohvipaus

15.40

Eesti mäenduse teekond võrrelduna Euroopaga

Veiko Karu,

TalTech

16.00

Maavarade allmaa märgrikastamine

Erik Väli,

TalTech

16.20

Paneeldiskussioon: Eesti maapõueressursside kasutamise tulevik (TÜ, TTÜ, EGT, ministeeriumide, ettevõtjate esindajad)

III Eesti geoloogiapärandi hoidmine

16.50

Muuseumi kollektsioonidel põhinev uurimistöö – olukord praegu ja tulevikus

Mare Isakar,

TÜ loodusmuuseum

17.10

Eesti Geoloogiateenistuse arhiivi hetkeseis ja tulevik

Jaak Jürgenson, EGT

17.20

Kokkuvõte ja lõpetamine

17.45

Jalutuskäik Toomemäele (kellele mäkke ronimine on väljakutseks, neile on korraldatud transport Omicumist Toomemäele TÜ muuseumi ukse ette)

18.00

Programmi jätk Toomemäel TÜ Muuseumi valges saalis: õhtusöök ja muhe koosviibimine

23:00

Buss tagasi Tallinnasse

Õhtul paneb jala tatsuma suurepärane ja kordumatu Nedsaja Küla Bänd

NKB2