Kirjete kogumine ja haldamine töögruppides

Zotero kasutaja võib luua gruppe, kuhu ta kutsub osalema teisi liikmeid, kellega ühiselt koguda, hallata ja kasutada kirjeid. Seda saab teha Zotero kodulehel. Grupid võivad olla avalikud või suletud. Zotero kodulehel saab teemade järgi otsida avatud gruppe ning nendega liituda.

Grupi loomiseks logige Zotero kodulehel Zoterosse sisse, klõpsake sakki Groups -> Create a new Group. Andke grupile nimi, määrake, kas see on avalik või mitte. Klõpsates Manage Library saate määrata, millised toimingud on teistele grupi liikmetele lubatud. Et teised liikmed  näeksid kõiki kirjeid ja saaksid lisada uusi, valige tegevuste seadetes  Any Group Member. Siis saatke kutsed inimestele grupiga liitumiseks. Grupis saab moodustada ühiseid kaustu ja alamkaustu.

Grupp võib olla privaatne (nähtav grupi liikmetele, liikmed kutsutakse ühinema), avalik, piiratud kasutajaskonnaga (kirjed on avalikult nähtavad, kuid grupi liikmeks saab kutsetega), avalik grupp, (nähtav kõikidele, igaüks võib liituda).  Avalikus grupis on ainult kirjed, faile sinna lisada ei saa.

Grupikaustad ilmuvad Zotero vasakusse aknasse Jagatud kataloogide (Group Libraries) alla.

Kaustu saab täiendada oma Zotero aknast. Igaüks saab valida, kas ta lisab kirjed oma isiklikesse teistele nähtamatutesse kaustadesse (Minu raamatukogu) või grupile nähtavatesse kaustadesse. Kaustad võib ka kõigile avalikuks teha.

Kirjed tõmmatakse automaatselt sellesse kausta, mis on parasjagu avatud ning  alati ka üldisesse kausta Minu raamatukogu (My Library). Kirjeid saab hiirega õigetesse kaustadesse lohistada.

Kirjete juurde kuuluvaid faile saab sünkroonimisel üle kanda teise arvutisse või lohistada grupikaustadesse vaid siis, kui olete selle sünkroonimise seadetes määranud. Klõpsake Zotero tööriistaribal Redigeerimine -> Eelistused -> Sünkroonimine. Sisestage oma Zotero kasutajanimi ja parool. 

Avalikesse grupikaustadesse (Public, open membership) failid kaasa ei tule. 

 

 

back forward