Test

Testis on 5 küsimust. Igaüks neist on seotud ühe Riho Pätsile esitatava süüdistusega.

Lugege süüdistust ja otsige selle all olevatest ülekuulamisprotokollide katketest välja just see, mille alusel süüdistus esitati. 

RIHO PÄTSI SÜÜDISTUSKOKKUVÕTE

22. detsembril 1950 jõudis Riho Pätsi asi ENSV Ülemkohtusse, kus ta paragrahvide 58-3, 58-10 lg 1, 2 alusel 25+5 aastaks vangistusse mõisteti süüdistatuna kokkuvõtvalt järgmistes punktides:

1. oli kodanlik natsionalist ja nõukogudevastaselt meelestatud isik,
2. tegi aktiivset koostööd saksa okupantidega,
3. sõjajärgselt ei lülitunud aktiivselt loomingulisse tegevusse,
4. levitas üliõpilaste seas kodanlik natsionalistlikke vaateid,
5. hoidis nõukogudevastast kirjandust.

Küsimuste arv:5
Avatud:alati
Lävend:51 %
Tagasi liikumine:lubatud
back forward