Otsing

Vaikimisi on valitud sõnaotsing (Basic Search). Saab valida ka  viitamisinfo otsingut (Cited Reference Search), autoriotsingut  või täpsemat otsingut (Advanced Search), kus saab sisestada otsingusõnu koos väljade koodidega. 

Basic Search

Siin saab otsida kirjandust mingi teema kohta (Topic - otsitakse pealkirjast, sisukokkuvõttest, autori antud võtmesõnade hulgast). Otsingut saab piirata ka ainult pealkirjas esinevate sõnadega. Samuti saab otsida autorite, ajakirja nimetuse, aadresside (ülikool, koht) ja muude tunnuste järgi. 

z

Päringu koostamine

Otsingusõnu saab omavahel ühendada loogikaoperaatoritega AND, OR ja NOT, lähedusoperaator on NEAR. Otsing water NEAR/5 consumption leiab kirjed, kus need sõnad on teineteisest kuni viie sõna kaugusel. 

Täpse fraasi otsinguks tuleb see panna jutumärkidesse. Kui sisestate fraasi ilma jutumärkideta, paneb otsingusüsteem nende vahele operaatori AND.

Metamärke saab kasutada nii sõna alguses, keskel kui ka lõpus. Need on 

  • tärn (*) - asendab suvalise arvu tähti,
  • dollari märk ($) - asendab 0 kuni 1 tähte,
  • küsimärk (?) asendab ainult ühe tähe. 

Vt ka  päringu koostamise kohta lisaks https://sisu.ut.ee/otsing/p%C3%A4ringu-koostamine

NB! Nendes andmebaasides puudub märksõnastik, kust saaks valida sisu kirjeldavaid sõnu, seega on väga oluline kaasata otsingusse võimalikult palju sama mõistet väljendavaid võtmesõnu.

Autori järgi otsinguks Basic Search vormis on lisatud ka autorite register (Select from Index), kust saab nime valida ja otsingule lisada. See avaneb, kui autoriotsingu väli on paremalt valitud. Samuti saab otsida autorite gruppide järgi.  

s

Ka ajakirja pealkirja järgi otsides saab ajakirja valida registrist  (Select from Index), mis avaneb, kui on valitud otsinguväli Publication Name

Author Search aitab sarnaste nimede puhul kindlaks teha õige autori, otsingut saab täpsustada valdkonna ja institutsiooniga.  z

Kõiki otsinguid tehes saab ette anda ajavahemiku (alates 1980), aasta või otsida ainult uuemaid artikleid, mis on lisandunud viimase nädala, viimasel kahe nädala või kuu jooksul. Lisaks saab piirata artikli keele ja väljaande tüübiga.