Westlaw UK

Westlaw UK [http://ezproxy.utlib.ut.ee/login?url=https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com] on andmebaasipakett Westlaw Internationalis, kuid seda saab kasutada ka eraldi andmebaasina.  Westlaw UK sobib Euroopa ja Euroopa Liiduga seonduvate inglisekeelsete  artiklite ja dokumentide leidmiseks. Boonuseks on terve rida e-raamatuid, mida Westlaw International ei sisalda ning sõbralikum kasutuskeskkond. Avalehel saab valida erinevaid võimalusi otsingu piiramiseks. Päringu sisestamisel toimivad samad operaatorid nagu Westlaw Internationalis. 

w

Joonis 1. Lihtotsing  Westlaw UK avalehel.

Otsingulahtrisse saab sisestada vaba teksti päringu (sarnaselt Googlega). Vaikimisi tehakse otsing täistekstidest ning sõnade vahele lisatakse operaator AND. Otsitakse kõiki dokumente,  kui pole määratud teisiti.

Tulemused on vaikimisi  järjestatud dokumendi liigi järgi, kõigepealt kohtulahendid, siis artiklid. 

Link Cases näitab nii nagu Westlaw Internationalis ikoon kohtulahendi ees selle positiivset või negatiivset käsitlust. Kohtulahendi täistekstvaates on vasakus tulbas  lingid, mis viitavad andmebaasidele, kus kohtulahendit on kajastatud ning seotud infole. 

n

Joonis 1. Kohtulahendi vaade tulemuste loetelus. Klõpsates Case analysis avaneb kohtulahendi tekst ning lingid seotud infole.

Seotud info annab võimalused leida lahendi tekste kohtulahendite kogumikes, millest osa on Westlaw UK-s online kättesaadavad. Võimaldab näha kohtulahendi sisukokkuvõtet, ajalugu, seotud kohtulahendeid, tsiteeritud kohtulahendeid, seonduvaid õigusakte, raamatuid, ajakirjaartikleid.  Kui artikli või raamatu täistekst on andmebaasis olemas, on sellele ka link.

 

Klõpsates tulemuste kohal linki Journals tuuakse loetelus artiklid ettepoole.Tulemused on esitatud sarnaselt kohtulahenditega. Artikli tekstis on võimalusel lingid artiklis viidatud dokumentide täistekstidele. 

NB! Kui Westlaws täistekst puudub, kontrollige raamatukogu kodulehelt e-ajakirjade portaalist A-Z,  ehk on ajakiri Tartu Ülikoolile avatud mõne teise andmebaasi kaudu.