Klassifikatsioon

Tüüpideks liigitamise näitena on alljärgnevalt toodud 14 teoreetilist paadi struktuurst lähtuvat klassi, mille on välja töötatud Seàn McGrail ja esitanud neid oma kahes monograafias - Ancient Boats in North-West Europe. The Archaeology of Water Transport to AD 1500 (1998) ja Boats of the World: From the Stone Age to Medieval Time (2009). Tema tüpoloogia ei ole küll väga laialdast kasutamist leidnud, ent tegemist on ühe võimaliku tüpologiseerimise arendusega, kus on loodud klassid ka veel leidmata või tuvastamata tüüpidele.

KL 1 kest-teostus reduktsiooni abil. Põhiliselt kuuluvad siia paadid, mis õõnestatud ühest palgist. Läänemere vanimad ühepuupaadid on leitud tänaseks vee alla jäänud mesoliitilisest asulast Tybrind Vig Taanis. Tybrind Vig I paadi puhul oli tegemist ligikaudu 10 meetri pikkuse ja 50-65 cm laia alusega, mille ehitamisel on kasutatud pikka ja sirget pärnapuu tüve. Paadi kõrgus oli umbes 30 cm ja kere paksus varieerus kahe kuni kolme sentimeetri vahel.

KL 2 kest-teostus konstruktsiooni abil– näited puuduvad.

KL 3 kest-teostus transformatsiooni abil – tänapäeval on kasutusel Bangladeshi jõgedel pottpaadid, mida nimetatakse tigari või gamla. Tegemist on suurel savinõul põhineva ligi 80 sentimeetrise läbimõõduga poolkerakujulise ja tugevdatud äärtega ühemehe alusega. Sellist käte või mõlaga liikumapanevat paati kasutatakse üleujutatud põldudel liikumiseks, vooluveekogu ületamiseks ja mõnikord ka kalastamiseks. Sarnaste ujuvvahendite kasutamist Niiluse delta aladel rohkem kui 2000 aastat tagasi on kirjeldanud ka kreeka geograaf Strabo.

KL 4  kest-teostus reduktsiooni ja konstruktsiooni abil. Siia kuuluvad näiteks ühepuupaadid, mille külgedele on lisatud plangud või plankpaadid, millel plankude kuju ei ole painutatud. Samuti lähevad selle klassi alla veel sajand tagasi Setomaal laialt levinud kaksikruhed, kus kaks nõgusaks õõnestatud ühepuupaati on omavahel ühendatud puupulkade abil. Siia alla lähevad ka lisaujukitega ühepuupaadid.

Paarisuhed Setomaalt. ERM 726_8.

KL 5 kest-teostus reduktsiooni ja transformatsiooni abil. Siia klassi kuuluvad ühepuupaadid, mille küljed on laiali painutatud. Näiteks Eestis levinud haabjas, millele antakse sobiv kuju tule ja kuuma vee abil pehmeks aetud parraste laiali painutamisega.

KL 6 kest-teostus transformatsiooni ja konstruktsiooni abil. Siia võiksid liigituda mõned pottpaadid. Näited puuduvad.

KL 7 kest-teostus reduktsiooni, transformatsiooni ja konstruktsiooni teel. Ühepuupaadid, mis on laiali painutatud ja seejärel pikendatud pardaid lisaplangu abil. Samuti kest-teostusega plankpaadid, mille plangutus on vajaliku kuju saamiseks looka painutatud. Siia klassi kuuluvad näiteks traditsioonilised viikingilaevad

 

Osebergi viikingilaev Oslo viikingilaeva muuseumis. Foto: Maili Roio.

 KL 8 sõrestik-teostus reduktsiooni, transformatsiooni ja konstruktsiooni teel.  Siia klassi kuuluvad näiteks Iiri nahkpaadid coracle (puuokstest sõrestikule on peale tõmmatud nahk).

Nahkpaadi rekonstruktsioon Põhja-Norras. Foto: Mail Roio

KL 9 sõrestik-teostus transformatsiooni ja konstruktsiooni kaudu. Näited puuduvad.

KL 10 sõrestik-teostus reduktsiooni ja transformatsiooni kaudu. Siia võiksid kuuluda mõned puukoorest ja nahast veesõidukid. Näited puuduvad.

KL 11 sõrestik-teostus reduktsiooni ja konstruktsiooni kaudu. Sõrestik-teostus paadid, mille plangutust ei ole ümber vormitud painutamisega vajaliku kuju saavutamiseks. Näiteks 2.-4. sajandist pärit lameda põhjaga praamilaadsed alused.

KL 12 sõrestik-teostus transformatsiooni abil. Siia kuuluvad näiteks pilliroost kimppaadid ja ka korvpaadid.

KL 13 ja 14 puuduvad näited

back forward