Enesetest

Enesetest koosneb kümnest valikvastustega küsimusest, mis aitavad sul kontrollida, kuidas oled aru saanud veesõidukite liigitamisest ja erinevatest allikatest. Küsimuse juures tuleb välja valida üks vastusevariant. Head testimist!

back forward